STENVALVET BYGGER EN NY SKOLA I NÄRHETEN AV DIG

Fastighets AB Stenvalvet kommer att starta ombyggnaden av fastigheten Sicklaön

118:2, Planiavägen, mitt emot Sicklavallen, inom kort.

Den befintliga byggnaden ska byggas om till en ny modern grundskola, årskurs F-9,

med plats för ca 750 elever. Ett helhetsgrepp kring entrélösningar, invändig utformning,

fasader och skolgård har tagits fram. Dessutom kommer en ny idrottshall och matsal att

byggas ihop med den befintliga byggnaden.

Om- och tillbyggnationen ska vara klar inför höstterminen 2021, då JENSEN Education

öppnar JENSEN Grundskola Sickla.

Allmän information om projektet (PDF)

Visionsbild
 

JUST NU I SICKLA

Webbkamera

Nu är kameran på plats i Sickla. Bilder tas från projektplatsen och vi kan följa hur arbetet fortskrider.

 
Spadtag Stenvalvet Jensen_6F3A1534_Foto

FÖRE

Befintlig byggnad i Sickla